O FIRMIE

BIDONEX ? od 2020 roku, zgodnie z wizją zrównoważonego rozwoju stał się firmą w 100% ECO FRIENDLY.
Rozwój ten dotyczy, zarówno całego procesu produkcji jak i gotowego produktu, bidonu, który stał się
produktem BIO. Nasze bidony są wielokrotnego użytku oraz posiadają Certyfikat PZH do kontaktu z żywnością
oraz Certyfikat d2w dotyczący biodegradacji tworzywa, co wpływa na zmianę nawyków konsumentów.
W konsekwencji na zmniejszenie zużycia najbardziej szkodliwych dla środowiska, jednorazowych butelek PET,
dzięki czemu mniej opakowań z tworzyw sztucznych trafia na wysypiska śmieci.
Nasze produkty są wolne od BPA, ołowiu i toksyn, a dodatkowo każdy element bidonu nadaje
się do recyklingu. Od 2020 roku zarówno na nakrętce jak i na dnie butelki znajduje się informacja o
możliwości recyklingu produktu.
Dodatkowo wprowadziliśmy wiele zmian w samym procesie produkcji, który spełnia wygórowane
normy zarządzania jakością ISO 9001:2015 , HACCP oraz przestrzegane są zasady higieny GHP i GMP.
Zgodnie z wizją zrównoważanego rozwoju firmy ECO FRIENDLY, a co za tym idzie dbania o środowisko,
do produkcji bidonów i nadruków, używane są maszyny w pełni elektryczne, a potrzebna do pracy energia w
znacznej części pochodzi z odnawialnych źródeł energii, fotowoltaiki.
Również wykorzystywane w procesie produkcji surowce są najwyższej jakości, pochodzą od renomowanych
europejskich producentów oraz posiadają wszystkie wymagane prawem certyfikaty. W procesie produkcji
stosujemy dodatek d2w?, który powoduje oksy-biodegradację wyrobów z tworzyw sztucznych.
Proces degradacji opakowań z d2w? inicjowany jest przez naturalne czynniki takie jak woda, temperatura
czy światło. Pod ich wpływem aktywowane zostaje działanie dodatku d2w?, który powoduje rozkład cząsteczki
polimeru na wodę, dwutlenek węgla i śladowe ilości biomasy. Substancje te są następnie bioasymilowane
przez mikroorganizmy, a pozostałość opakowania staje się całkowicie nieszkodliwa dla środowiska.
_
BIDONEX w dalszym ciągu będzie podnosił jakość swoich produktów oraz obsługę klienta zgodnie z
rozwijającym się wokół nas Światem, nie zapominając, że priorytetem firmy jest wytwarzanie i sprzedaż produktów
ECO FRIENDLY.